سفارش تبلیغ
صبا ویژن

راز و نیاز گنجشک

گنجشک به خدا گفت

لانه کوچکی داشتم

آرامگاه خستگیم

وسر پناه بی کسیم بود

طوفان تو آن را از من گرفت...

کجای دنیای تو را گرفته بودم؟؟؟؟!!!!!

خدا در پاسخ به گنجشک گفت

ماری در راه لا نه ات بود

تو خواب بودی به باد دستور دادم

لا نه ات

را واژگون کند

آنگاه تو از کمین مار پر گشودی...

چه بسیار بلا ها که از تو به واسطه ی محبتم دور کردم 

 و تو ندانسته به دشمنیم

بر خاستی...